CSG:s Ledningssystem - Commuter Security Group

CSG:s Ledningssystem

CSG har idag ett integrerat ledningssystem där vi möter ställda standardkrav och innehar certifikat för kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015, miljöledningssystem ISO 14001:2015 och ledningssystem för arbetsmiljö ISO 45001:2018.

Genom vårt arbete att alltid arbeta med ständiga förbättringar genom en god kvalitet, lägga ett starkt fokus på en hållbar framtid och alltid prioritera säkerheten genom en god arbetsmiljö lägger vi grunden för en trygg och säker leverans, både för våra kunder och för våra medarbetare.

CSG har även en certifiering för cybersäkerhet vilket är ett bra kvitto på vår strävan att ha en stark intern säkerhet och ett starkt skydd för både oss själva och våra kunder. Allt för att skapa en tryggare vardag för alla

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss