Skyddsvakter - Commuter Security Group

Skyddsvakter

Skydd för samhällsviktiga anläggningar

Vid anläggningar som bedöms som särskilt viktiga för vårt samhälle utföras bevakningen av specialistutbildade skyddsvakter. Vad vi i vårt samhälle klassar som skyddsobjekt utses av regeringen, länsstyrelse eller Försvarsmakten. CSG:s skyddsvakter bevakar stolt samhällsviktiga anläggningar i olika delar av Sverige.

Skyddsvaktens uppgifter

Våra skyddsvakter arbetar vid objekt som har en samhällsviktig funktion såsom exempelvis flygplatser, regeringsbyggnader, kärnkraftverk, med flera. Skyddsvakten som bevakar ett skyddsobjekt får, i den utsträckning som krävs för att bevakningsuppgiften skall kunna fullgöras, avvisa och avlägsna obehöriga personer. Skulle dessa åtgärder inte vara tillräckliga får även skyddsvakten tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet. Vårt syfte är att förhindra spioneri, sabotage, eller terrorism mot skyddsobjektet eller förberedelse till sådan handling.

Alla skyddsvakter på CSG brinner för att leverera säkerhet och trygghet ute hos dig som kund. Vi förstår att vi bär ett viktigt ansvar både för själva säkerhetsobjektet och för samhället. Ett ansvar vi axlar med stort engagemang och målmedvetenhet. Våra skyddsvakter arbetar i nära samarbete med din personal, tillsammans ökar vi säkerheten vid anläggningar som har avgörande betydelse för vårt rikes säkerhet.

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster inom skydd för samhällsviktiga anläggningar? Kontakta oss via länken nedan eller ring oss på 08-410 147 00


Beställ våra tjänster Kontakta oss
Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss