Ordningsvakter - Commuter Security Group

Ordningsvakter

Ordningsvakter upprätthåller den allmänna ordningen

Som ordningsvakt är vi ditt ansikte utåt och vi ansvarar för att skapa en trygg och säker miljö. Med stort engagemang och hög kompetens hanterar vi de olika utmaningar vi möter ute på fält, alltid på ett konstruktivt och lösningsorienterat sätt. Alla våra ordningsvakter bemöter människor på ett professionellt, värdigt och vänligt sätt.

Ordningsvaktens primära uppgifter

En ordningsvakts primära uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen på en bestämd plats eller ett bestämt område. De är direkt underställda polisen och arbetar enligt många av de lagstöd som polisen använder sig utav. Ordningsvakten har rapporteringsskyldighet gentemot polisen och rapporterar vid kännedom om brott. Mer om ordningsvakter och deras utbildning och befogenheter finns att läsa i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter.

CSG:s ordningsvakter

Vi är stolta över att få bidra till att göra vårt samhälle säkrare för våra medmänniskor. Du hittar CSG:s ordningsvakter i kollektivtrafiken, på ditt lokala köpcentrum, sjukhus, och andra offentliga miljöer. Vi finns där när du behöver oss.

Är du i behov av ordningsvakter och intresserad av att veta mer om våra tjänster? Kontakta oss via länken nedan eller ring oss på 08-410 147 00


Beställ våra tjänster Kontakta oss
Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss