Vi väljer att prioritera kompetens och kvalitet varje dag, något vi aldrig kompromissar på.

Vi skapar trygghet i publika miljöer

Om CSG

CSG är ett av Länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag. Vi verkar i hela Sverige med specialisering på kollektivtrafik, mänskliga flöden, handel och flygplatssäkerhet. Vår vision är att bidra till ett säkert samhälle där människor och verksamheter kan utvecklas och leva i trygghet. Vi väljer att prioritera kompetens och kvalitet varje dag, något vi aldrig kompromissar på. Stora mål och stora visioner uppnås genom de små handlingar vi utför varje dag. CSG har ca 900 medarbetare och vår personal jobbar dygnet runt, årets alla dagar, med att skapa en tryggare och säkrare vardag för både människor och verksamheter.

Vi behandlar alla lika

Oavsett kön, ålder, trosuppfattning, etnicitet, sexuell läggning eller kultur behandlas du med värdighet och respekt hos oss på CSG. Det som binder oss samman är vår passion för att hjälpa människor. Vi välkomnar en mångfald i organisationen, det ger oss en bredd av olika kunskaper och erfarenheter som gynnar verksamheten och skapar en god och givande arbetsmiljö.

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss