Vi levererar tjänster och lösningar inom säkerhet och bevakning med god kvalitet och kompetens.

Historia

CSG har sina rötter i CIP som startades år 2003. Sedan mars 2021 ingår vi i Transfer Group, bolag noterat på NGM börsen. Koncernen bygger sin verksamhet kring trygghet och säkerhet och består idag av CSG, Amigo Tools och Altum Security AB. CSG tillhandahåller flera olika tjänster och utbildningar och tillväxten fortsätter starkt. Från att till största delen haft kollektivtrafiken som fokus, breddar vi nu vår erbjudande.

CSG har vuxit främst genom organisk tillväxt och nu med en stark och fokuserad ägare även genom förvärv. Genom alla år har CSG levererat tjänster och lösningar både inom kollektivtrafiken och den privata marknaden, vilket vi fortsatt kommer att göra med god kvalitet och kompetens.

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss