Våra kärnvärden - Commuter Security Group
Säkerhet och bevakning är vårt kall, vi handlar helhjärtat. Vårt engagemang höjer kvaliteten på våra prestationer.

Våra kärnvärden

Ärlighet

Vi tar ansvar för våra handlingar, står för vad vi säger och ser till att utföra det vi lovar. I allt vi gör är vi raka och tydliga i såväl vår kommunikation som vårt handlande. CSG:s medarbetare behandlar alla människor med respekt och bemöter alla på lika villkor. Vi värderar och är måna om våra kunders förtroende i vårt arbete.

Engagemang

Vi bryr oss! Vi är engagerade i alla aspekter av vår verksamhet, allt från att skapa nära och långsiktiga kundrelationer, till den service och säkerhet vi tillhandahåller människor och verksamheter. Säkerhet och bevakning är vårt kall, vi handlar helhjärtat. Vårt engagemang höjer kvaliteten på våra prestationer, vilket leder till en bättre service för våra kunder och i sin tur en tryggare miljö för våra medmänniskor.

Flexibilitet

För att kunna leverera säkerhet och bevakning av högsta kvalitet måste vi vara flexibla och kunna anpassa oss efter våra kunders behov. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram bättre produkter och tjänster som förbättrar säkerheten för våra kunder. Med väl strukturerade beslutsprocesser och en nära kommunikation inom organisationen kan vi på ett effektivt sätt ta oss an och hitta lösningar på nya utmaningar. Vi är flexibla och har förmågan att snabbt kunna anpassa oss till olika situationer för att minimera risker, öka säkerheten och leverera bästa möjliga service. Vi ser lösningar.

Kompetens

Vi bär stor stolthet i vår yrkesroll och vill därmed konstant utvecklas och bli bättre på det vi gör. Att vi vidareutbildar oss för att säkerställa hög kompetens och kvalitet ser vi som en självklarhet. Vi förstår även att erfarenhet som finns i vårt bolag är ovärderlig och arbetar med kompetensutveckling för att sprida kunskap i alla led. Med hög kompetens ökar vi säkerheten, minimerar risker och effektiviserar våra tjänster. Våra kunder skall alltid känna sig trygga med oss på CSG som leverantör och att vi på ett säkert sätt kan förebygga och hantera situationer som uppstår.

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss