CSG får förlängt avtal med Trafikförvaltningen avseende Trygghetsvärdar i kollektivtrafiken till SL.

30 mar 2023

CSG har fått avtalet med Trafikförvaltningen avseende Trygghetsvärdar i utsatta områden till SL förlängt. Uppdraget, som startade den 1 oktober 2020, innefattar en löptid om totalt tre år med en option på ytterligare två plus ett år. Trafikförvaltningen har nu beslutat att utnyttja den första optionen vilket innebär att avtalet nu löper till och med 30 september 2025. Därefter finns möjlighet att även det sista optionsåret löses ut. Det totala avtalsvärdet för den kommande avtalsperioden på två år beräknas uppgå till cirka 36 MSEK.

Beslutet att förlänga samarbetet grundar sig främst i det arbete som CSG hittills utfört under avtalsperioden. Trafikförvaltningen anser att CSG levererat goda resultat i termer av kvalitet och tillgänglighet vilket innebär att man nu får fortsatt förtroende att bidra till resenärernas trygghet i kollektivtrafiken.

“Det är otroligt glädjande att få detta besked. Det är ett kvitto på att det arbete våra medarbetare utför är av stor vikt för att påverka den upplevda tryggheten i kollektivtrafiken. Att Trafikförvaltningen väljer att utnyttja sin option ger oss möjligheten att fortsätta det viktiga trygghetsarbetet i kollektivtrafiken som vi med stolthet har genomfört i över 20 år tillsammans med vår kund,” säger Patrik Berg, VD på CSG.

Inom avdelning SL vill vi tacka alla våra Trygghetsvärdar samt arbetsledning som bidragit till denna förlängning.

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss