CSG vinner upphandling med Danderyd, Täby och Vallentuna kommun avseende bevaknings- och säkerhetstjänster - Commuter Security Group

CSG vinner upphandling med Danderyd, Täby och Vallentuna kommun avseende bevaknings- och säkerhetstjänster

13 okt 2022

Commuter Security Group har tilldelats det tredje och sista anbudsområdet, Danderyds kommun, i den gemensamma upphandlingen som genomfördes för Täby, Vallentuna och Danderyds kommun under hösten. Uppdraget, som beräknas starta den 1 januari 2023 och löpa till och med 31 december 2025 med option på ytterligare ett år, har ett ordervärde som beräknas uppgå till 12 MSEK med en takvolym uppgående till 18 MSEK för hela avtalsperioden. I och med att CSG tidigare har tilldelats Vallentuna och Täby kommun så erhöll man samtliga tre anbudsområden i upphandlingen.

Uppdraget innefattar områdesbevakning av en bilburen väktare som varje dag, året runt, ska bevaka kommunens fastigheter och verksamheter. I tillägg ska CSG även bistå med larmcentral- och personskyddstjänster under avtalsperioden.

I och med tilldelningsbeslutet, som man tilldelades på grund av högst kvalitetspoäng, blir Danderyds kommun den tredje kommunen i Stockholms län som CSG kommer att bistå med bevaknings- och säkerhetstjänster inom.

– Att vi även kammar hem det tredje och sista anbudsområdet påvisar återigen styrkan i vårt erbjudande. Vi ska fortsätta på inslagen väg, vilket visat sig vara ett vinnande koncept, för att fortsätta ro hem fina affärer, säger Jens Klevengård, försäljningsdirektör på Transfer Group.

– Helt fantastiskt att vi tilldelades samtliga tre anbudsområden och får ansvaret att trygga säkerheten i stora delar av norrort i Stockholm. Jag är stolt över alla medarbetare som är en stark bidragande faktor till att vi ofta erhåller höga kvalitetspoäng i upphandlingarna, säger Pelle Johansson, vd på CSG.

Tilldelningsbeslutet omfattas av en avtalsspärr fram till och med 24 oktober 2022. Avtalet kommer att tecknas först efter detta datum såvida inget hinder har uppkommit.

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss