CSG får förlängt och utökat avtal med Trafikförvaltningen avseende bevakningstjänster till SL - Commuter Security Group

CSG får förlängt och utökat avtal med Trafikförvaltningen avseende bevakningstjänster till SL

30 sep 2022

Commuter Security Group AB har fått avtalet med Trafikförvaltningen avseende bevakningstjänster till SL förlängt. Uppdraget, som startade den 1 april 2019, innefattar en löptid om totalt fyra år med en option på ytterligare två år. Trafikförvaltningen har nu beslutat att utnyttja optionen vilket innebär att avtalet nu löper till och med 31 mars 2025. I tillägg har Trafikförvaltningen valt att utöka avtalet, vilket innebär att ordervärdet för den kommande avtalsperioden beräknas uppgå till cirka 104 MSEK, ett värde som är cirka 30 procent större än dagens befintliga avtal.

Beslutet att förlänga samarbetet grundar sig främst på det arbete som CSG hittills utfört under avtalsperioden. Trafikförvaltningen anser att CSG levererat goda resultat i termer av kvalité och tillgänglighet vilket innebär att man nu får fortsatt förtroende att bidra till resenärernas trygghet i kollektivtrafiken.

Det förlängda avtalet innebär att man ska fortsätta leverera egendomsbevakning i form av motverkande av klotter och skadegörelse för SL:s södra block med fokus på tunnelbana, pendeltåg och infrastruktur. I samråd med Trafikförvaltningen har CSG dessutom tagit beslut om att implementera drönarbevakning i avtalet som en del av ett utvecklingsprojekt.

– Att Trafikförvaltningen väljer att utnyttja sin option och dessutom utöka avtalet med fler väktare är ett kvitto på god leverans från vår sida under de senaste åren. Implementeringen av drönare som en del av bevakningen gör oss mer snabbfotade och kommer även vara ett viktigt verktyg för oss i framtiden, säger Pelle Johansson, VD på CSG.

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss