CSG vinner uppdrag för Länsstyrelsen i Sörmland! - Commuter Security Group

CSG vinner uppdrag för Länsstyrelsen i Sörmland!

15 nov 2019

Efter upphandling står det klart att vi vinner uppdraget att leverera utbildningen Hot och våld till Länsstyrelsen i Södermanlands län. Vi vann mot Avarn och Securitas och kommer mellan december och mars att genomföra utbildningen Hot och våld för 170 personer på Länsstyrelsen för att stärka deras förmåga att stå emot hot i verksamheten samt hantera obehagliga situationer.
Jag vill rikta ett stort tack till Affärsområdeschef Patrik Berg som med sitt engagemang och kompetens inom området varit drivande i att ta fram utbildningen som mötte kundens förväntningar och krav och som gjorde det möjligt för oss att vinna!
Det känns väldigt roligt att få möjligheten att erbjuda utbildningar till externa kunder och den här affären är ett steg i rätt riktning för att utveckla vår utbildningsfunktion på företaget då vi ser ett ökat behov på marknaden av utbildningar inom säkerhet, hot och våld.
Trevlig helg!
Jens Klevengård
Försäljningschef

Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss