Viktigt – gällande e-postadresser

03 aug 2021

CSG har idag förnamn.efternamn@commutersecurity.se som e-post adresser. Från och med 2021-08-04 kommer vi ändra till förnamn.efternam@csgab.se. När vi använder företagsmailen kommer det således stå csgab som avsändare. 

Förhoppningen är att det kommer underlätta med en kortare mailadress och minska risken för misstag.