Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll av passagerare, besökare, personal eller gods

Säkerhetskontroll genomförs av flygplatskontrollanter på flygplatser med hjälp av tekniska eller andra metoder för att identifiera och/eller upptäcka förbjudna föremål. I huvudsak innebär arbetet att säkerhetskontroller utförs på personal, passagerare, handbagage och incheckat bagage samt att man genomför tillträdes- och dokumentkontroller.
Commuter Security Group kan även erbjuda utbildade och certifierade röntgenoperatörer för att utföra säkerhetskontroller av frakt och post som ska transporteras med flyg.

FAP 245-1
 

Kontakta oss om du vill veta mer

    Jag vill endast bli kontaktad via E-post