Personskydd

Commuter Security Group AB (CSG) grundades 2003, då med namnet CIP Security AB av ett par tidigare Poliser som redan vi uppstarten av företaget hade en tydlig vision om att CSG inte skulle inte vara som de övriga traditionella bevakningsföretagen på marknaden, utan skulle begränsa sin verksamhet inom färre områden riktade framförallt mot kollektivtrafik och publika miljöer. Man hade även en vision om att medarbetarna på CSG sitta på en unik spjutspetskompetens inom de områden där företaget skulle bedriva sin verksamhet.
CIP Security AB startades och hade bevakning på pendeltåg i form av både ordningshållning samt egendomsbevakning. På den tiden så var det få aktörer som hade erfarenhet av egendomsbevakning och CSG blev ganska snabbt ledande inom det segmentet.
CSG rekryterade merparten av sina medarbetare från försvarsmakten där man från start efterfrågade egenskaper som uthållighet, målmedvetenhet och engagemang då man ansåg att det krävdes en speciell typ av väktare för de jobb som inte faller in under ”traditionella bevakning”.
Inom kort så blev CSG ett känt varumärke för dessa typer av tjänster och har under åren etablerat mycket av sin verksamhet enligt samma grundprinciper som man hade vid starten. Hög kompetens inom bevakning i kollektivtrafik, publika miljöer och transportsektorn.

Under åren har CSG löpande utvecklat sin produktportfölj och levererar idag tjänster inom allt från ordningshållning, traditionell bevakning, utryckning, handelstjänster, flygplatssäkerhet, säkerhetsutbildningar mm.
Som ett naturligt steg i vår utveckling så har CSG erhållit auktorisation och startat upp en personskyddsverksamhet med samma engagemang och beslutsamhet som fanns vid uppstarten av företaget.

CSG har erhållit tillstånd för beväpning, både pistol och OC spray och har en egen vapeninstruktör anställd i företaget.

CSG,s personskyddväktare är medarbetare med lång erfarenhet och kompetens. Samtliga har SIA level III certifikat vilket gör det möjligt för oss att jobba internationellt.
Då CSG är ett helägt dotterbolag till Keolis som finns i 16 länder över 4 kontinenter och 21 storstäder ger detta oss en stor fördel då vi kan arbeta i dessa länder där logistik och kontaktnät redan är etablerat.

Inom vår personskyddsverksamhet har vi tagit fram en Academyfunktion där vi idag erbjuder kundspecifika och skräddarsydda utbildningar som ”hot & våld i arbetslivet, konflikthantering, säkerhet i butik mm”.
Verksamheten är även behjälpliga med omfattande riskanalyser, bakgrundskontroller, utredningar gällande interna & externa stölder, omvärldsanalyser, mystery shopper, tillhandahåller överfallslarm, spårning av gods/fordon och säkra transporter.
Kontakta oss gärna för en kostnadsfri konsultation för att göra din dag mer trygg och säker.

inga bilder hittades