Ordningsvakter

Ordningsvakter upprätthåller den allmänna ordningen

En ordningsvakts primära uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen på en bestämd plats eller ett bestämt område. De är direkt underställda polisen och arbetar enligt många av de lagstöd som polisen använder sig utav.
All vår personal är ditt ansikte utåt och skall verka för en trygg och säker miljö. Våra ordningsvakter har service, trygghet och säkerhetstänk som ledord.
Exempel på platser där du kan finna CSG:s ordningsvakter är kollektivtrafik, köpcentrum, sjukhus, och andra offentliga miljöer.

Mer om ordningsvakter och deras utbildning och befogenheter finns att läsa i Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordningsvakter. FAP 692-1

 

Kontakta oss om du vill veta mer

    Jag vill endast bli kontaktad via E-post