Färdbeviskontroll

Kontroll av giltiga färdbevis och biljetter

Genomförs i samarbete med flera läns- eller lokala trafikbolag på bussar, tåg eller andra kollektiva färdmedel.
Kontroller genomförs av färdbeviskontrollanter med tydligt markerad klädsel som kontrollerar att resenärerna har giltiga biljetter.
Arbetet sker alltid serviceinriktat och efter de direktiv eller önskemål beställaren har inom ramen för de rådande lagstiftningar som gäller.

Kontakta oss om du vill veta mer

    Jag vill endast bli kontaktad via E-post