Vision, Affärsidé & Värderingar

Vision

”CSG ska vara förstahandsvalet för att skapa trygghet i publika miljöer och skydda person och egendom.”

Affärsidé

CSG erbjuder säkerhet, trygghet och bevakning. Vi verkar inom transportsektorn, handeln och andra publika miljöer.

 Värderingar

  • Vi sätter säkerheten främst
  • Vi har kunden och kundens intressenter i fokus
  • Vi tar ansvar och respekterar varandra