Kvalitet och miljö

Certifierade enligt ISO 9001:2015 & ISO 14001-2015

Commuter Security Group AB är ett kvalitets och miljöcertifierat företag

CSG innehar ett ledningssystem för kvalitet och är certifierat enligt ny standard ISO 9001:2015 avseende ”Bevakning och säkerhet inom egendomsskydd, flygplats- och trygghetstjänster i offentliga miljöer”. CSG har certifierat alla sina verksamheter och orter företaget har verksamhet på. Denna certifiering är ett kvitto på och innebär att både våra befintliga och nya kunder alltid kan förvänta sig en trygg och säker leverans av våra produkter och tjänster. CSG arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det genomförs årligen både interna samt externa revisioner av företagets ledningssystem.
Läs vår kvalitetspolicy här

CSG är miljöcertifierat enligt ny standard ISO 14001:2015 avseende ”Bevakning och säkerhet inom egendomsskydd och trygghetstjänster i offentliga miljöer”. Att CSG har ett ledningssystem för miljö innebär att våra befintliga och nya kunder kan förvänta sig leveranser av tjänster och produkter från ett företag som förstår vikten av en hållbar miljö, att vi förstår vilken vår egen miljöpåverkan är och att vi aktivt arbetar för att minska densamma, både för vår egen samt kommande generationer. CSG arbetar löpande med nya och förbättrade miljömål och granskar årligen den egna verksamheten genom interna och externa revisioner.
Läs vår miljöpolicy här