För leverantörer

Instruktioner för leverantörer till CSG

Samtliga leverantörsfakturor ska skickas till nedanstående adress. Varje faktura måste innehålla en 5 siffrig referens som du får av din beställare. Saknas referensen är det inte säkert att din faktura behandlas.

Commuter Security Group AB
FE 277 Scancloud
831 90 Östersund