CSG är auktoriserad utbildningsföretag för HAS utbildning

22 jun 2020

CSG har nu av Länsstyrelsen beviljats auktorisation för utbildning i HAS (handhavande av skjutvapen).

CSG ser detta som ett mycket viktigt steg i att utveckla vårt tjänsteutbud. Genom denna auktorisation har vi nu möjlighet att själva utbilda egen personal i handhavande av skjutvapen enligt FAP 573-1 Bilaga 11.

Men auktorisationen ger oss även möjlighet att genom våra vapeninstruktörer sälja denna utbildning till andra aktörer som behöver utbilda sin personal i bärande av vapen i tjänst.

Azir Butt
Driftchef Personskydd