CSG tilldelas ramavtal med Stockholms stad avseende bevaknings- och larmcentralstjänster!

26 feb 2024

Commuter Security Group AB (CSG) har vunnit en upphandling med Stockholms stad avseende bevaknings- och larmcentralstjänster till stadens förvaltningar och verksamheter. Ramavtalet som sträcker sig över tre år med option på ytterligare ett år uppgår till ett maximalt avropsvärde om ca 480 MSEK.

Ramavtalet som avser Stockholms stad (nämnd-/förvaltningsorganisation), AB STOKAB, Kulturhuset Stadsteatern AB och Stiftelsen SHIS Bostäder tilldelades efter upphandling till tre leverantörer där CSG var en av de som vann. Bevaknings- och larmcentralsuppdragen för Stockholms stad avropas av avropsberättigade genom förnyad konkurrensutsättning där antagna ramavtalsleverantörer har möjlighet att tilldelas uppdragen för verksamheterna. Avtalet startar första mars 2024 och löper i 36 månader med möjlighet till 12 månaders förlängning fram till och med sista februari 2028. Det beräknade värdet på ramavtalet uppgår till cirka 120 MSEK per år och sträcker sig över en fyraårsperiod, med möjlighet till förlängning. Det innebär att det totala ramavtalsvärdet beräknas uppgå till cirka 480 MSEK.

  • “Att säkra detta omfattande ramavtal med Stockholms stad markerar en betydande milstolpe för CSG. Det är en bekräftelse på vår flexibilitet och vår kompetens att erbjuda lösningar som möter de unika kraven från Sveriges största och mest befolkningstäta kommun. Detta samarbete är inte bara en möjlighet för oss att demonstrera vår kapacitet utan också ett åtagande från vår sida att vara i framkant av att skapa en trygg och säker stad för varje invånare i Stockholm.” säger Jens Klevengård, försäljningschef på CSG.

Upphandlingen, som baserades på en kombination av pris och kvalitetspoäng, resulterade i att CSG som en av tre leverantörer tilldelades kontraktet för att tillhandahålla ett brett utbud av tjänster; från stationär och ronderande bevakning med väktare, till ordningsvakter, skyddsvakter och larmcentraltjänster, vilket säkerställer en omfattande säkerhetslösning för Stockholms stad.

För CSG representerar detta avtal inte bara en betydande affärsutveckling utan också en möjlighet att ytterligare förstärka vår redan idag betydande och omfattande verksamhet i Stockholm.

  • “Att vi har tilldelats detta avtal markerar en viktig strategisk seger som förstärker vår position i Stockholm – där vi tillsammans med våra systerföretag redan är en av de ledande aktörerna – men även banar väg för vidare expansion. Detta steg är helt i linje med vår strategi att öka vår tillväxt i Sveriges storstadsområden och ytterligare befästa vår position på marknaden,” säger Josef Darbo, VD på CSG.
Ett spännande och utmanande yrke

Jobba med oss!

Arbetet inom säkerhetsbranschen är både spännande och utmanande samtidigt som det kan vara krävande. Detta tillsammans med rätt utbildningar och förutsättningar ger dig möjlighet att utvecklas både som individ och som yrkesperson hos oss.  Som anställd på CSG kommer du att få det stöd du behöver för att klara av dina arbetsuppgifter genom kunniga och engagerade chefer och kollegor.

Läs mer om att jobba med oss